Tenkedag (Akedag) Søndag 23. Februar 2014

Tenkedag (Akedag) Søndag 23. Februar 2014

Tradisjon tro ble tenkedagen (akedagen) arrangert i baklia, søndag 23. februar 2014.


38 personer deltok, hvorav 17 var speidere/ledere. Foreldreforeningen serverte pølser, saft og kaffe. Tenkedagshilsen fra speidersjefene i NSF og KFUM/KFUK ble lest, merker (World Thinking Day) ble delt ut til alle speiderne. Det ble også samlet inn penger til tenkedagsfondet.

Trykk her for å se bildene fra tenkedagen