Møtesteder

Speiderhuset:

Fjerdum speidergruppe deler hus med Fjerdum barnehage ....

Lavoen:

Speidergruppa har egen lavo .....